چگونه نخستین انتخابات تاریخ ایران برگزار شد؟

چگونه نخستین انتخابات تاریخ ایران برگزار شد؟

اولین رییس شورای ملی «مرتضی قلی خان هدایت» بود. اولین جلسه عمومی شورای ملی در 13 نارنجی 1364 در دارالشوری واقع در خیابان بهارستان تهران (ساختمان بهارستان) تشکیل شد.

به گزارش نارنجی، از خبر فوری در این گزارش مقدماتی به اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی در تاریخ ایران اشاره کرده ایم.

اولین انتخابات مجلس شورای ملی (با نام شورای ملی) پس از صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار و موفقیت اولین انقلاب مشروطه برگزار شد. این انتخابات در 25 رازبر 1285 برگزار شد و اولین انتخابات سراسری تاریخ ایران نام گرفت. اولین مجلس از 14 نارنجی 1285 تا زمان بسته شدن مجلس توسط لیاهوف در 2 تیر 1287 برگزار شد.

پس از تاسیس مجلس موسسان و تهیه قانون اساسی و آیین نامه انتخابات، اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شد. بر اساس آیین نامه انتخابات مجلس، ترکیب کرسی های انتخاباتی «طبقه ای» و «جغرافیایی» بود. طبق قانون انتخابات سال 1364 کرسی هایی برای شاهزادگان و قاجارها، طلاب و طلاب، رجال و رجال، تاجران کارخانه دار، زمین داران بزرگ (از هزار تومان به بالا)، صنعتگران، مغازه داران و تاجران در نظر گرفته شده بود. .. صاحبان مشاغل کوچک و کم ارزش مانند دروازه بان و شترران صندلی نداشتند. علاوه بر این، ایران بر اساس موقعیت و جغرافیا به 156 حوزه انتخابیه تقسیم شده است. سهم تهران از کرسی های انتخاباتی بسیار بالا بود. پایتخت 50-60 کرسی در مجلس داشت. این در حالی است که ایالت آذربایجان تنها 12 کرسی و سایر ایالت ها کمتر از 90 کرسی داشتند.

در تهران 4 نماینده قاجار و شاهزادگان، 10 نماینده سرزمین، 4 نماینده علما و علما، 10 نماینده تجار و 32 نماینده تاجر حضور داشتند. این نشان می دهد که طبقه متوسط سنتی، یعنی صنعتگران، بازرگانان و زمین داران، بیشترین بخش قدرت مجلس را تشکیل می دادند.

طبق قانون انتخابات مجلس شورای ملی در سال 1364، نمایندگان مجلس باید تحصیل کرده، فارسی صحبت کنند، سیدر نداشته باشند، مسلمان و وفادار به شاه و مردم باشند.

همچنین طبق قانون انتخابات مجلس باید هر دو سال یکبار برگزار شود. هر نماینده باید در این دو سال به عنوان نماینده عمل کند و از مصونیت قانونی برخوردار باشد.

اولین انتخابات مجلس در ایالت های مختلف (به جز تهران) در دو مرحله برگزار شد. در مرحله اول تجار و صنوف نمایندگان خود را انتخاب و به مرکز ایالت ها می فرستند. این نمایندگان در مرحله دوم، نمایندگان ایالتی خود را انتخاب و به مجلس شورای ملی معرفی کردند.

ساختار سیاسی مجلس اول چگونه بود؟

پس از اولین انتخابات مجلس، احزاب و گروه های سیاسی تشکیل شدند. به طور کلی نمایندگان مجلس اول به سه دسته تقسیم شدند:

یکی خودکامگان (اعضای سلسله قاجار و شاهزادگان و برخی از اشراف که علاقه چندانی به شورا و شورا و مشروطه نداشتند و بیشتر برای کسب قدرت و حفظ شرایط فعلی نامزد شده بودند).

ب میانه روها (شامل بازرگانان، صنعتگران و اعضای طبقه متوسط و بازار سنتی که به آرمان مشروطه معتقد بودند، اما میانه رو بودند و سعی می کردند از تنش بیش از حد با شاه و وزرای او اجتناب کنند. بیشتر مجلس معتدل بود. رییس این گروه رهبری آن را محمدعلی شلفروش و امین الضرب برعهده داشتند که توسط سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی حمایت می شدند.

ج- آزادیخواهان (از جمله روشنفکرانی مانند تقی زاده که معتقد به تغییرات گسترده، کاهش حداکثری قدرت شاه و غربی شدن کشور بودند.)

اولین رییس شورای ملی «مرتضی قلی خان هدایت» بود. اولین جلسه عمومی شورای ملی در 13 نارنجی 1364 در دارالشوری واقع در خیابان بهارستان تهران (ساختمان بهارستان) تشکیل شد.

اولین موضوعی که در مجلس اول مطرح شد

اولین و مهمترین مسیله در مجلس شورای ملی، اصلاح قانون اساسی بود. اعضای شورا پیش نویس اولین قانون اساسی را تهیه کردند. اساس این قانون قانون اساسی پادشاهی بلژیک بود. بسیاری از اصول اساسی قانون اساسی ایران برگرفته از این قانون اساسی بود. هدف این قانون «پوپولیسم» و «تقسیم قوا» بود. بر اساس قانون اساسی، شاه دیگر حق حکومت بر مردم را نداشت. او نماینده مردم بود و باید پاسخگوی نمایندگان مستقیم مردم باشد. در این نظام، مردم بالاترین نهاد حاکمیتی بودند و هر موضوع سیاسی بنا به خواست آنان شکل می گرفت. نمایندگان مجلس نمایندگان مجلس بودند و بالاترین قدرت را داشتند. قوه مجریه در دست شاه بود و قوه قضاییه متشکل از دو نظام قضایی مدنی و شرعی بود. شاه که اولین افسر هییت اجرایی بود باید در سیاست های کلی و جزیی تابع نمایندگان باشد. شاه اگرچه هنوز قدرت نظامی کشور را در اختیار داشت و نیمی از اعضای مجلس سنا را تشکیل می داد، اما ابتدا به طور جزیی و کلی زیر سقف مجلس قرار گرفت و حتی در انتصاب وزرا نیز ناچار شد مجوز مجلس مجلس و دوم اینکه دو نیروی اصلی او هوا بود. زیرا اولاً ایران ارتش یک جانبه و با ثبات نداشت و ثانیاً تا سالها پیش مجلس سنا تاسیس نشده بود و شاه نمی توانست از طریق این مجلس اعمال قدرت کند.

این مسایل باعث شد که محمدعلی شاه علیه مجلس قیام کند. او ابتدا مشروطه را نپذیرفت، اما وقتی با کودتاهای بزرگ مواجه شد، مجبور شد خودش به مجلس برود و این قانون را بپذیرد. با این حال، این تمام ماجرا نبود. محمدعلی شاه که نمی خواست اقتدار مطلقش از بین برود سرانجام با کمک روس ها مجلس را به تصرف درآورد و در سال 1287 اولین شورای ملی تعطیل شد، نمایندگان سرسخت و پرشور اعدام و تبعید شدند، انقلاب مشروطه دوم روی داد. . مکان و محمد علی شاه و قانون اساسی برای جنگ با هم آماده شدند.

پایان خبر نارنجی

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "چگونه نخستین انتخابات تاریخ ایران برگزار شد؟" هستید؟ با کلیک بر روی عمومی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "چگونه نخستین انتخابات تاریخ ایران برگزار شد؟"، کلیک کنید.