برخورداری 70 هزار بیمار از خدمات درمانی هلال احمر در سال 1402

رییس سازمان داوطلبان هلال احمر خبر داد؛

برخورداری 70 هزار بیمار از خدمات درمانی هلال احمر در سال 1402

رییس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر گفت: در یک سال گذشته بالغ بر 70 هزار نفر نیازمند از خدمات درمانی این جمعیت برخوردار شدند.

وحید سلیمی رییس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور در گفت وگو با خبرنگار گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری نارنجی اظهار کرد: بر اساس آنچه که پیش بینی کرده ایم بالغ بر 8 هزار نفر از نیرو های سازمان داوطلبان در سال 1402 در اجرای طرح های مختلف این سازمان مشارکت داشتند.

وی بیان کرد: در سالی که گذشت اعتباراتی به حمایت و ارایه خدمات اجتماعی در قالب کمک های نقدی بلاعوض به بیماران نیازمند، پرداخت کمک هزینه درمانی و پرداخت هزینه درمان مددجویان و دارو های مورد نیاز آنها اختصاص داده شد.

رییس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر خاطرنشان کرد: در طرح های مختلف اجرایی هلال احمر در طول نوروز هم 8 هزار نفر از داوطلبان جمعیت برای ارایه خدمات در پایگاه های سراسر کشور حاضر هستند.

سلیمی یادآور شد: طرح فعلی که توسط داوطلبان جمعیت در حال انجام است، طرح نوروزی است که از 24 اسفند 1402 آغاز شده و تا 15 فروردین ادامه دارد.

وی اضافه کرد: در حوزه ارایه خدمات درمانی بلاعوض برای بیماران نیازمندی که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند هم اقدامات بسیار خوبی در طول سال گذشته انجام شد و همکاران ما در سطح کشور در شعب مختلف هلال احمر، پس از شناسایی افراد بیمار نیازمندی که چه به جمعیت هلال احمر مراجعه کرده و چه در جریان طرح هایی که در مواقع مختلف اجرا می شوند به ما مراجعه کنند، اگر تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد و سایر نهاد های حمایتی نباشند در اولویت قرار می گیرند و خدمات درمانی یا داروی مورد نیاز را دریافت می کنند.

برخورداری 70 هزار بیمار نیازمند از خدمات درمانی سال گذشته

رییس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر بیان کرد: نیازمندی بیماران توسط مددکاران اجتماعی مراکز درمانی جمعیت هلال احمر مورد تحقیق واقع می شود و در صورت احراز نیازمندی بخشی از هزینه های دارو و درمان و یا همه آن تامین می شود.

سلیمی تاکید کرد: در طول یک سال گذشته تا پایان بیستم اسفند، بالغ بر 70 هزار نفر از خدمات درمانی (شامل پرداخت هزینه ها و یا تامین داروی مورد نیاز) برخوردار شده و از این خدمات استفاده کردند.

وی اظهار کرد: همه خدمات درمانی ارایه شده به بیماران نیازمند شامل هزینه ها، تامین دارو و … در سامانه خدمات اجتماعی جمعیت هلال احمر ثبت و برای جامعه خدمت گیرنده، 120 میلیارد تومان هزینه شده است.

رییس سازمان داوطلبان اضافه کرد: امیدواریم بتوانیم برای بیماران نیازمند باقیمانده هم بودجه مورد نیاز را تامین کنیم و خدمات درمانی متناسب و موثری را به این افراد ارایه بدهیم.

سلیمی خاطرنشان کرد: مددکاران اجتماعی در اغلب داروخانه های جمعیت هلال احمر مستقر هستند و در صورت مراجعه بیماران نیازمند و با احراز نیازمندی توسط مددکاری یا کل هزینه دارو های فرد بیمار و یا بخشی از هزینه را ما تامین می کنیم.

سازمان داوطلبان هلال احمر 3 میلیون عضو دارد

وی تاکید کرد: اکنون بالغ بر 3 میلیون نفر عضو داوطلب در جمعیت هلال احمر داریم و فرایند دسته بندی، رسته بندی و آموزش آنها در حال تکمیل است.

رییس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر یادآور شد: در حوادث، ماموریت ها و برنامه هایی که خود هلال احمر برای اعضای داوطلب اجرا می کند، در صورت اینکه برخی از اعضا دچار سانحه شوند از بیمه بی نام در درمان آنها استفاده می شود و اینطور نیست که اگر عضوی در جریان ماموریت ها آسیب ببیند از خدمات بیمه ای محروم باشد.

سلیمی تاکید کرد: از همه هموطنان دعوت می کنم اگر تاکنون به عضویت سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر در نیامده اند، از طریق کد دستوری #4*112* و یا مراجعه به سامانه هلال من برای عضویت خود اقدام کنند و پس از تکمیل عضویت ما متناسب با ماموریت های خودمان از افراد داوطلب و تخصص آنها استفاده می کنیم.

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "برخورداری 70 هزار بیمار از خدمات درمانی هلال احمر در سال 1402" هستید؟ با کلیک بر روی بین الملل، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "برخورداری 70 هزار بیمار از خدمات درمانی هلال احمر در سال 1402"، کلیک کنید.